Dermatitis

Dermatitis herpetiformis är en hudsjukdom som saknar ett svenskt namn.

Symptomen visar sig vanligtvis som rodnade knottror och små fina blåsor, som ofta sitter i grupper. Det kliar och klådan leder också till uppkomst av sår, rivmärken och skorpor. Ibland är blåsorna större och man kan få nässelliknande utslag.

Dermatitis herpetiformis kan vara mycket långdragen och återkommande men är inte smittsam. Sjukdomen är ganska sällsynt och förekommer mest hos vuxna, sällan hos barn. Den är nästan alltid förenad med känslighet mot gluten. I lindriga fall kan sjukdomen kontrolleras genom att man helt utesluter gluten ur sin kost men då är det viktigt att den glutenfria dieten följs mycket strikt.

Utslagen är kliar ofta intensivt och sitter ofta på armbågar och knän, samt över sätesregionen och på lårens baksida.