Löss

Det finns olika typer av löss. Utöver sorterna beskrivna nedan finns även vägglöss men dessa ger inget upphov till klåda – de kan däremot ge upphov till utslag och andra obehag.

Huvudlöss

Huvudlöss är särskilt vanligt bland barn. Lössen sprids genom kontakt huvud mot huvud och det är viktigt att behandla för att hindra spridning. Du kan köpa olika receptfria lusmedel på apoteket och behandla själv. Huvudlöss beror inte på dålig hygien, de går inte att tvätta bort och måste behandlas. Det är vanligt med utbrott av huvudlöss i samband med skolstart på höst och vår.

Flatlöss

Flatlöss överförs vid nära kroppskontakt. Du kan smittas trots god hygien via sängkläder, handdukar och t.ex. dåligt rengjorda solariebäddar. Endast personer med besvär ska behandlas och behandlingen görs med receptfritt medel från apoteket.